FOR HER SALE FOR HIM

REKLAMACJE

Jeżeli jakość zakupionego towaru okazała się niezgodna z umową, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar zgodny z umową. Zapewniamy, że w przypadku niezgodności sprzedanego towaru z umową, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową zawartą po 1 stycznia 2023 roku określonew przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytuł XI działu II. Do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 roku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 i następne.Reklamację możesz złożyć bezpośrednio w Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia>> Znajdź najbliższy salon Kazar lub przesyłając niezgodny z umową towar, dowód jego zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji.pdf na adres: Biuro Obsługi Klienta Kazar, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Reklamacja".

Aby odesłać przesyłkę na nasz koszt, skorzystaj z darmowych zwrotów za pośrednictwem Paczkomatów InPost na stronie: https://szybkiezwroty.pl/. Uzupełniając  formularz, w polu numer zamówienia wpisz „REKLAMACJA”.

 

Jeśli chcesz nadać przesyłkę na nasz koszt za pośrednictwem kuriera, napisz do nas na bok@kazar.com, a my zamówimy kuriera dla Ciebie.


Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

  •  imię i nazwisko,
  •  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  •  datę nabycia towaru,
  •  rodzaj reklamowanego towaru,
  •  dokładny opis niezgodności towaru z umową oraz datę jego stwierdzenia,
  •  Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób).
  • dowód zakupu*

 

*Dowodem zakupu może to być na przykład paragon fiskalny, kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej, nr zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:bok@kazar.com.

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzeżenia co do  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com. Ustosunkujemy się do nich nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w szczególności informując Ciebie o działaniach podjętych w celu wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto jeżeli wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości w powyższym terminie jest niemożliwe lub utrudnione, poinformujemy Cię o terminie wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości.

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kazar wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu Kazar