KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia skorzystania z udogodnienia, jakim jest usługa e-paragon, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu lub opcjonalnie adresu e-mail, przez Kazar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, w celu prowadzenia działań marketingowych.

Powyższa zgoda, jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie na podany numer telefonu informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, a w przypadku podania adresu poczty elektronicznej, na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jestem świadomy/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych i udzielenie zgody są niezbędne do skorzystania z usługi e-paragon.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Kazar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.

Pani/Pana dane osobowe wskazane powyżej, przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych Kazar Group Sp. z o.o. oraz umożliwienia skorzystania z usługi e-paragonu, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usługi e-paragonu.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.

W związku z wykorzystywaniem przez nas systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie naszej Spółki, może dochodzić do transferu Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednakże transfer tych danych i ich przetwarzanie na tym terytorium oparte jest o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Kazar Group Sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia skorzystania z udogodnienia, jakim jest usługa e-paragon, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu lub opcjonalnie adresu e-mail, przez Kazar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, w celu prowadzenia działań marketingowych.

Powyższa zgoda, jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie na podany numer telefonu informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, a w przypadku podania adresu poczty elektronicznej, na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jestem świadomy/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych i udzielenie zgody są niezbędne do skorzystania z usługi e-paragon.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Kazar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.

Pani/Pana dane osobowe wskazane powyżej, przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych Kazar Group Sp. z o.o. oraz umożliwienia skorzystania z usługi e-paragonu, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usługi e-paragonu.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.

W związku z wykorzystywaniem przez nas systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie naszej Spółki, może dochodzić do transferu Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednakże transfer tych danych i ich przetwarzanie na tym terytorium oparte jest o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Kazar Group Sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.