Regulamin Akcji promocyjnej „Sodexo Wielkanoc”

Regulamin Akcji promocyjnej  „Sodexo Wielkanoc

 

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Sodexo Wielkanoc” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, numer BDO: 000030990. (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marek Kazar oraz Kazar Studio.
 1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich salonach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży, z wyłączeniem salonów outletowych (zwanych dalej „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepach internetowych Organizatora dostępnych na stronach internetowych pod adresami: www.kazar.com/pl/sklep, https://kazarstudio.com/pl/pl/  (zwane dalej „Sklepem internetowym”) z wyłączeniem zakładki outlet. Listy Salonów firmowych są dostępne na stronach internetowych pod adresami: www.kazar.com/pl/salony, https://kazarstudio.com/pl/pl/znajdz-salon/.
 2. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 marca 2021 roku od godziny 00:01 do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 23:59.
 3. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia przez Uczestnika zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” oraz na stronie  https://kazarstudio.com/pl/pl/ w zakładce „Regulamin sklepu”.
 4. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 5. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu z użyciem kodu promocyjnego „Sodexo Wielkanoc” potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 6. Akcją promocyjną objęty jest zakup wybranych akcesoriów marek Kazar i Kazar Studio tj: portfele, apaszki, paski, wizytowniki, paski do torebek, breloki, okulary , znajdujących się w aktualnej ofercie salonów firmowych oraz sklepów internetowych, z wyjątkiem zakładek outlet. 
 7. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest posiadanie kodu promocyjnego „Sodexo Wielkanoc” oraz dokonanie zakupu z użyciem kodu.
 8. Kod promocyjny jest jednorazowego użytku i uprawnia do uzyskania rabatu na jeden produkt.
 9. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 10. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej.